Akademik Kadro

Prof. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : aozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : mumins@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1415
TÜ E-Posta : metina@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir ALTINBALIK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1002
TÜ E-Posta : tahira@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Kamil KAHVECİ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : kamilk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Semiha ÖZTUNA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 2213
TÜ E-Posta : semihae@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cem S. ÇETİNARSLAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : cemc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oktay HACIHAFIZOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1107
TÜ E-Posta : oktayh@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hilmi KUŞÇU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : hilmi@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Tamer ÖZBEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 27 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : tamerozben@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : cenkm@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Selçuk ERDOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1401
TÜ E-Posta : eselcuk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Doğan ERYENER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1115
TÜ E-Posta : deryener@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 3003
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 3023
TÜ E-Posta : nilhanu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Birsen ERDOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1402
TÜ E-Posta : birsenerdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berrin KARAÇAVUŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1313
TÜ E-Posta : berrink@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer AKAL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : dincerakal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARAÇAM

Görev : Yrd. Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : fatihkar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem SUSANTEZ

Görev : Yrd. Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1110
TÜ E-Posta : cigdemsusantez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Önder AYER

Görev : Uzman Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2119
TÜ E-Posta : onderayer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Kaan ÖZEL

Görev : Uzman
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : kaanozel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gürkan İRSEL

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : gurkanirsel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ümit HÜNER

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : umithuner@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hacer AKHAN

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1106
TÜ E-Posta : hacera@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Pınar Aydan DEMİRHAN

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1404
TÜ E-Posta : pinard@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa ARDA

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : mustafaarda@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aslı KÖKSOY

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : aslikoksoy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Erhan AKYOL

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1307
TÜ E-Posta : erhanakyol@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Serhan Karaman GENÇ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : serhankaraman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tolga AKSENCER

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : tolgaaksencer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Damla ÖZGÜR

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : damlaadli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ubade KEMERLİ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : ubadekemerli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa Kemalettin BÜYÜKAKIN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1307
TÜ E-Posta : mkbuyukakin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhsin Gökhan GÜNAY

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : mgokhangunay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işık ÇETİNTAV

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : isikcetintav@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ufuk GÜL

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : ufukgul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kadir AYDIN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : kadiraydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selçuk SELVİ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : selcukselvi@trakya.edu.tr