Bölümümüz

Edirne Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi-> Trakya Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi _-> Trakya Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü’nün içinde yer aldığı Trakya Üniversitesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin temelini, Edirne Ticaret Lisesi’nin binasında 21 Şubat 1977 günü öğretime açılan Edirne Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi (EDMMA) oluşturur. Akademi 3 Aralık 1982 tarihinde Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesine taşınmış ve adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülerek Trakya Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin de ilk bölümleri Makine Mühendisliği ve Mimarlık’tır.
25 Eylül 2006 tarihinden itibaren Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne Otogarı yanında bulunan Prof. Dr. Ahmet T. KARADENİZ yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır ve eğitim-öğretime bu binada devam edilmektedir. Nisan 2013’ten itibaren Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine ayrılmıştır. Mühendislik Fakültesi’nde şu anda Makina, Bilgisayar, Gıda, Elektrik-Elektronik  Mühendisliği ve Genetik ve Biomühendislik bölümleri bulunmaktadır.
Trakya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim’in yapıldığı, iki öğretimde de aynı programın uygulandığı Makina Mühendisliği Bölümünde Lisans öğretim programı, 1 yıl süreli (2 Yarıyıl) "İngilizce Hazırlık Okulu" ile mesleki derslerin bir kısmının (%30’unun) İngilizce, geriye kalan derslerin ise Türkçe verildiği 4 yıl (8 yarıyıl) süreli bir programdır.
 Akademik Kadromuz’da  (2015-2016 öğretim yılı için)  8 profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent, biri doktorasını tamamlamış 2 uzman, 5’ü doktorasını tamamlamış 19 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Araştırma görevlileri Lisansüstü (mastır/doktora) eğitimlerine devam etmektedir.
Makina Mühendisliği Programının tamamlanması için gereken ders sayısı 2013-2014 Öğretim yılından itibaren uygulanan yeni ders programı  ile  56 (ellialtı),  toplam AKTS kredisi: 240,  toplam Yerel Kredi: 165.5’ dir.  Derslerin %30’unu oluşturan İngilizce alınması gereken ders sayısı ise (50  Yerel Krediye karşılık gelen)15’tir. Bu derslerden  13 (onüç) tanesi  zorunlu olarak alınacak, geriye kalan 2(dört) tanesi 3. ve 4. Yılda açılan seçimli dersler arasından seçilebilecektir.   Zorunlu İngilizce derslerin listesi aşağıda verilmiştir:

 
 
 
Bu derslerin Yerel kredi toplamı 43.5’tur. Herbiri 3 (üç) yerel kredili seçmeli ingilizce  iki (2) ders alınırsa gereken kredi tamamlanır.
 Aşağıda İngilizce açılabilecek  Seçmeli Dersler listesi verilmiştir.

    
Ayrıca İlgili öğretim üyelerinden projeyi İngilizce hazırlayarak (yazarak) ve sunarak
Proje I, II ve III dersleri İngilizce olarak alınabilir.
Lisans öğrencileri Makine Mühendisliğinin dayandığı Mekanik, Isıl-Akışkan, Malzeme ve İmalat konularını içeren temel derslerinin yanında;
 3. yılda,
 ISIL VE MEKANİK TASARIM dallarında  (5. ve 6. Dönemlerin herbirinde her daldan 1(bir) ders olmak üzere)
 4. yılda ise
MEKANİK/MAKİNA TEORİSİ (41XX kodlu dersler),
ISIL SİSTEMLER/ENERJİ (42XX kodlu dersler) ve
KONSTRUKSİYON/İMALAT (43XX kodlu dersler)  dallarından her yarıyılda birer tane seçmeli dersi seçebilmektedir.
 
Yeni ders programında öğrencilerin 3. Ve 4. sınıfta diğer bölümlerden alabilecekleri sosyal seçmeli dersler her dönem başında ilan edilmektedir.

Lisans programında, danışman öğretim üyelerinin yönlendirdiği Projeler  “Proje I,  Proje II ve Proje III (Bitirme Projesi)”  ile her dönem sekiz deney setinden oluşan iki (2)  laboratuar dersi ve her biri 20 iş günü olmak koşuluyla, 2 dönem halinde toplam 40 (kırk) iş günü  yapılması gereken “Genel Atölye”ve “İşletme-Organizasyon”  stajlarından oluşan  yaz stajları yer almaktadır. Öğrenim ve araştırma, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, ısı tekniği, hidrolik makinalar, motorlar, mekanik deneyler, metalografi, makine elemanları, kaynak ve lisanslı yazılım programlarının olduğu bilgisayar laboratuarları ile desteklenmektedir.  Makine Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) programlarını  da yürütmektedir.

 Makine Mühendisliği öğrencilerinin, başarılı olark bölüm parogramını tamamlayabilmeleri için yukarıda belirtilen  koşulları gözönüne alarak öğretimlerini planlamalarını  öneriyor ve yeni öğretim dönemlerinde başarılar diliyoruz.
T.Ü. Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Bu içerik 28.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 18482 kez okundu.