Komisyon ve Kurullar

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer AKAL

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : dincerakal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kadir AYDIN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : kadiraydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Selçuk SELVİ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : selcukselvi@trakya.edu.tr

Bilgisayar Altyapı ve Bölüm Web Sayfası Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 3003
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Pınar Aydan DEMİRHAN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1404
TÜ E-Posta : pinard@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ubade KEMERLİ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : ubadekemerli@trakya.edu.tr

Lisans Üstü Program Komisyonu

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1415
TÜ E-Posta : metina@trakya.edu.tr

Haftalık Ders Programlarını ve Sınavlarını Düzenleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 3003
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARAÇAM

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : fatihkar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Kaan ÖZEL

Görev : Uzman
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : kaanozel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aslı KÖKSOY

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : aslikoksoy@trakya.edu.tr

Lisans Öğretim İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : aozturk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Selçuk ERDOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1401
TÜ E-Posta : eselcuk@trakya.edu.tr

Laboratuvarlar Komisyonu

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : cenkm@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 3023
TÜ E-Posta : nilhanu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Doğan ERYENER

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : doganeryener@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hilmi KUŞÇU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : hilmi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Önder AYER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2119
TÜ E-Posta : onderayer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Kaan ÖZEL

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : kaanozel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ümit HÜNER

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : umithuner@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa ARDA

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : mustafaarda@trakya.edu.tr

Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : cenkmisirli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Önder AYER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2119
TÜ E-Posta : onderayer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hacer AKHAN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1106
TÜ E-Posta : hacera@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ümit HÜNER

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : umithuner@trakya.edu.tr

Erasmus - Farabi İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha ÖZTUNA

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : semihaoztuna@trakya.edut.tr

Öğr. Gör. Dr. Önder AYER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2119
TÜ E-Posta : onderayer@trakya.edu.tr

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Oktay HACIHAFIZOĞLU

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1107
TÜ E-Posta : oktayh@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 3003
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ümit HÜNER

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : umithuner@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa ARDA

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : mustafaarda@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa Kemalettin BÜYÜKAKIN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1307
TÜ E-Posta : mkbuyukakin@trakya.edu.tr