YATAY GEÇİŞ


YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI
Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak,

A) Koşullar

“Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik e ve değişikliklerine (Ek-1) uyulması gerekmektedir.

30 Ocak 2014 tarihli “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esasları” ile ilgili değişikliği uyarınca “Merkezi Yerleştirme Puan Türüne Göre” öğrenci kabulü yapılacaktır. Ek-1, Ek-2

B) Gerekli Belgeler
 Başvurular, dilekçeyle  ilgili birime (Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Ofisine), ilan edilen tarihler arasında yapılır.
 
1) Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir  öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri,
2) Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
3) Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
4) İkinci öğretimden,  birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10'u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi
5) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
6) Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
C) Değerlendirme ve sonuçların açıklanması
Son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Mühendislik Fakültesi internet sayfasından ilan edilir.
 
D) İngilizce Yeterlik Sınavı
Bölümümüzde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olduğu için başvuran adaylar eşdeğer yeterlilik belgesi (Avrupa Ortak Başvuru metni ölçütlerinde tanımlı B1 düzeyi ve eşdeğeridir) sunmaları halinde hazırlık sınıfından muaf olurlar. Aksi takdirde her öğretim yılı  yarıyıl başlangıçlarından önce, kesin zamanı, yeri ve içeriği T.Ü.,  Yabancı Diller YO tarafından düzenlenen hazırlık sınıfı yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumak ve başarılı olmak zorundadır.  
 
E) Geçmiş yıllara ait Taban Puanları ve Sıralama

 

 

2010

2011

2012

2013

1. ÖĞRETİM

MF-4

395.872

80000

372.318

90700

328.906

99800

296.618

111716

2. ÖĞRETİM

MF-4

368.996

105000

347.891

116000

308.681

117000

271.553

140767 
Bu içerik 20.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4916 kez okundu.