Proje III Uygulama Esasları

TÜ Makine Mühendisliği Bölümü
PROJE III
UYGULAMA ESASLARI
Makine Mühendisliği Bölümü 8.YY dersi olan (MAK 421) için aşağıda belirtilen  esasların uygulanmasına 26 Şubat 2015 tarihinde yapılan Akademik Bölüm Kurulu toplantısında oy birliği karar verilmiştir.  Belirtilen tarihten (26 Şubat 2015) başlayarak bu esaslar uygulanacaktır.
Tanım: Proje III, öğrencilerin bireysel/küçük gruplar (en fazla 2 kişi) halinde bir öğretim üyesi/görevlisi danışmanlığında, makine mühendisliği alanında bir araştırma/ çözüm/ analiz/ tasarım sürecini gerçekleştirecekleri teorik/uygulamalı bir çalışmadır.
Bu çalışmada amaç, öğrencinin,  makine  mühendisliği altyapısını oluşturan bilgileri  makine mühendisliği kapsamındaki bir konunun araştırılmasında, bir problemin çözümünde, bir sistemin/ sürecin/ makinanın/ ürünün tasarlanmasında kullanma/ uygulayabilme ve gerçekleştirilen bu çalışmayı yazılı ve sözlü sunma becerisini kazanmasıdır.
Proje III dersine kayıt olma koşulları: Öğrenciler Proje I ve II’yi almış/ başarmış olmak  ve yönetmelikte belirtilen en fazla alınabilecek ders kredisi sınırları içinde kalmak  koşulu ile mezun olabilecekleri  yarıyılda  bu derse kayıtlarını yaptırabilir.
Proje III dersi konuları:  Proje III’ ün yapılacağı konular/alanlar, genel olarak danışman öğretim üyelerinin çalışma/uzmanlık alanları içinde olacaktır. Proje III konuları her dönem başında öğretim üyelerince belirlenecek ve bölüm web sayfasında ilan edilecektir.
Proje III dersinin dağıtımı: Öğrencilerin çalışacakları danışmanlara dağıtımı, öğrencilerin tercih sıralamaları göz önünde bulundurularak Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.
Proje III çalışmasının izlenmesi/ rapor olarak   teslimi: Öğrencinin çalışması yarıyıl boyunca danışman öğretim üyesi tarafından takip edilir ve yönlendirilir. Planlanan çalışmayı tamamlayan ve danışmanı tarafından çalışması onaylanan öğrenci bölüm web sayfasında verilen Proje Yazım Kurallarına  uygun olarak bir rapor hazırlar. Bu rapor yarıyılın son ders haftasında ciltlenmeden danışmana teslim edilir. Danışman öğrencinin yarıyıl içindeki başarısına ve öğrencinin hazırladığı rapora göre öğrencinin yaptığı çalışmasını sözlü olarak sunmasını  uygun bulur ya da bulmaz. 
Proje III çalışmasının  sözlü sunumu/sınavı: Danışmanınca sözlü sınava girmesi uygun bulunan çalışmaların sunum tarihi en  geç 1 hafta öncesinden  duyurulur. Öğrenci sunumunu danışmanın kendisinden, danışmanın önereceği kendi anabilim dalından ya da  başka  bir    anabilim dalından  iki (2) öğretim üyesinden oluşan bir üç kişilik bir  jüri önünde yapar. Danışmanın dışındaki jüri üyelerine de raporun birer kopyası verilir.
Jüri üyeleri, Proje III dersinin geçme notunu,  proje III raporuna ve sözlü sunuma dayanarak öğrencinin tasarım, temel bilim ve temel mühendislik bilgilerini kullanma, mühendislik problemini tanımlama, formüle etme, çözme ve yazılı/sözlü sunum gibi becerilerini  gözönüne alarak 100 (yüz) üzerinden belirler. Her jüri üyesinin her öğrenci için verdiği not ekte verilen form doldurularak öğrencilerin danışmanına ve daha sonra danışmanının verdiği not/harf ise not işlerine teslim edilir. Öğrenci başarılı olmuş ise gerekiyorsa düzeltmeleri de yaparak proje raporunun bir kopyasını öğrenci işlerine  diğer bir  kopyasını da danışmanına ciltlenmiş olarak verir.
Proje III çalışmasının  poster olarak sunulması: Öğretim üyeleri danışmanlıklarını yaptıkları öğrencilerin, Proje III çalışmalarından seçtiklerini Poster olarak sergilenmesini isteyebilir. Ekte verilen formata (en küçük A2: 420 mm x 594 mm. boyutunda) göre Poster olarak hazırlanan, sergilenmesi istenen  projeler en geç final sınavlarının ilk haftasının Çarşamba gününe kadar Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.  Rapor Teslimi/Sözlü Sınavı  süresi Bütünleme Sınavlarına ertelenen proje dersi çalışmalarının posteri ise  Bütünleme sınav haftasının ilk gününde (pazartesi) teslim edilebilir.  
Ek Dosyalar
Bu içerik 08.05.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2113 kez okundu.