Amaç ve Hedef


AMAÇ

Ulusal ve Uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip ufku geniş, makine mühendisleri yetiştirmektir.        


HEDEF

Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir bölüm olmaktır. Günün gerektirdiği en modern imkanları, bilgiye ulaşmada, analiz ve uygulamada, değerlendirme, çözümleme ve uygulama becerisi kazanmış, Mühendislik, matematik ve fen bilgilerini Makine Mühendisliği problemlerine uygulayabilen, Karşılaştığı mühendislik problemlerini yorumlayan, formüle eden, çözen ve sunan, Sürekli öğrenim faaliyeti içinde bulunan, ilgi etkinlikleri ve yerli ve yabancı literatürü takip edebilen, Grup çalışmalarında etkin rol alabilme, takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilen, Sistem tasarlayabilen, analiz eden ve üretim tekniklerini uygulayabilen, Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip ve bilgilerini toplum yararına kullanan, İş hayatının tüm evrelerinde kendine güven duyan, sorumluluk sahibi olarak karar alabilen, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık ülkesine ve insanlığa yararlı, Ulusal amaçlarımız doğrultusunda, mevcut ve gelecekteki oluşabilecek şartlara hazır, Bilimsel platformda söz sahibi olan, Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekli de gelişmiş, Yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir makine mühendisliğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, Makine, Yüksek Mühendis ve Doktor Mühendis yetiştirmektir.
Bu içerik 19.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3402 kez okundu.