2017-2018 Güz YY Proje Tercihleri

PROJE 1, PROJE 2 VE PROJE 3 ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
 
  • Proje dersleri için proje danışmanı tercih listelerinin kayıt haftası içerisinde en geç 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Arş. Gör. Dr. Mustafa ARDA’ya bizzat veya E-Posta (mustafaarda@trakya.edu.tr) ile teslim edilmesi gerekmektedir. 15 Eylül 2017 tarihinden sonra gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. 
 
  • E-Posta ile yollanan formlarda “öğrenci bilgileri, tercih yapılan proje ve daha önce yapılan projeler” kısımları eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eksik doldurulan formlar dikkate alınmayacaktır.
 
  • Projeyi Türkçe seçecek öğrencilerin OBS Ders Kayıt ekranında “Proje I-II-III” derslerinden seçmeleri ve EK’teki “Proje Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Türkçe Proje ders kayıt listesinde gözükmeyen öğrencinin danışman ataması yapılmayacaktır.
 
  • Projeyi İngilizce seçecek öğrencilerin OBS Ders Kayıt ekranında “Project I-II-III” derslerinden seçmeleri ve EK’teki “Project Form”u doldurmaları gerekmektedir. İngilizce Proje ders kayıt listesinde gözükmeyen öğrencinin danışman ataması yapılmayacaktır.
 
  • Proje-1’den başarılı olamayan öğrenci Proje-2’yi, Proje-2’den başarılı  olamayan öğrenci  Proje-3’ü seçemez.
 
  • Proje danışmanları Genel Not Ortalaması (GNO) dikkate alınarak Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Sonuçlar  en  geç 22 Eylül 2017 Cuma gününe kadar bölüm internet sitesinde ve ilan panosunda duyurulacaktır.
 
  • Türkçe ve İngilizce Proje Tercih Formlarına EK’teki dosyalardan ulaşabilirsiniz.
 
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 08.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1570 kez okundu.